دوام بالا
چاپ مستقیم UV
قابل چاپ در ابعاد لارج فرمت

برای مشاوره اولیه و تخصصی و بررسی هزینه و قیمت خدمات با ما در ارتباط باشین

8400015 0912

سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی uv پرینت ایران

فهرست مطالب

سنگ مصنوعی به طور کلی ترکیبی از سنگ‌ های طبیعی همراه با با مواد افزودنی دیگر میباشد.

مواد اولیه سنگ مصنوعی شامل ترکیباتی نظیر افزودنی های پلیمری و سیمان است که به همین سبب شاهد نصب سریعتر و همچنین کاهش وزن خواهیم بود.

برای و به منظور افزایش زیبایی و تنوع طرح و رنگ در نماهای داخلی و همچنین نما های بیرونی ساختمان ها و سازه ها، سنگ فرش ها و کف پوش ها و همچنین محوطه سازی های بیرونی ایده ساخت سنگ مصنوعی پدید آمد.

تولید سنگ مصنوعی در اصل برطرف کننده نیاز به سلیقه های مختلف در طراحی های متنوع و فاکتور و عامل های فیزیکی و مکانیکی همراه با کیفیت و هزینه بهینه است.

در مقام مقایسه سنگ طبیعی و مصنوعی میتوان به وزن، ضخامت و قیمت کمتر سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی اشاره کرد.

در مورد قیمت سنگ های طبیعی میتوان گفت که از آنجا که سنگ های مصنوعی از ترکیب دوباره سنگ های طبیعی با مواد افزونده دیگر ساخته می شوند دارای قیمت کمتر و مناسب تری به نسبت سنگ های طبیعی هستند.

در امر تولید و آماده کردن سنگ های طبیعی و استفاده آن در صنعت و یا جاهای دیگر باید کارهای زیادی و تغییراتت زیادی بر روی آن انجام گیرد که خب بالطبع اجرای این دسته از فرایندها هزینه بر خواهد بود. 

با این حال و با توجه به این موضوع که سنگ های مصنوعی دیگر نیازی به انجام این دسته از فرایندها ندارند و از همین رو در کنار آن می توان از رنگ ها و طرح های مختلف متناسب با سلیقه و انتظار مشتری تولید کرد و ارائه نمود.

سنگ های مصنوعی با توجه به کیفیت و دوام بالا کاربرد های زیادی دارند و میتوانند به خوبی در محل های مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرند.

ویژگی های سنگ مصنوعی

بهبود فضای داخلی uv پرینت ایران

ویژگی های سنگ مصنوعی
وزن بسیار سبک تر و کمتر نسبت به انواع سنگ های طبیعی

طرح ها جذاب
ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ میتوانند در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و توجه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ دارای ﺘﻨﻮع زیاد و همچنین زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در سنگ مصنوعی میتوان اﺟﺰا عناصر و داﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮعادی ﻣﺎﻧﻨﺪ قطعات فلزی، فسیلی و ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد سلیقه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد استفاده نمود. این مورد از جمله ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و زیادی ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

رنگ ها متنوع
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

ضخامت کم
سنگ های مصنوعی دارای ضخامت کمی هستند که در عین حال از مقاومت بالایی نیز بهره مند میباشند. همچنین نگهداری سنگ مصنوعی بسیار آسان می باشد.

عمر طولانی
این نوع از سنگ ها با وجود حفظ سایر ویژگی های خود دارای عمر مفید بالا هستند. تکنولوژی تولید این محصولات با ترکیب سیمان های کیفیت بالا، عمر مفید استفاده از سنگ مصنوعی را تا بیش از ۳۰ سال تضمین می نماید .

مقاومت بالا
بر اساس تست و تجربیات صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳنگ های ﻣﺼﻨﻮعی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداری در مقایسه با سنگ های طبیعی بسیار مقاوم تر هستند. همچنین لکه زدایی راحتی دارند.

امکان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه
در موارد خاص و در صورت نیاز مشتری محصول نهایی می تواند مطابق با طرح و رنگ پیشنهادی مشتری توسط تیم UV پرینت ایران طراحی و تولید شود.

کاربرد سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی uv پرینت ایران

موضوع ساخت و تولید سنگ مصنوعی به دنبال آن بود که طراحان و معماران ساختمانی از جمله معماران ایتالیایی جهت زیبایی بیشتر و منحصربه فردتر کردن فضاهای داخلی و همچنین بیرونی ساختمان از جمله نما های دیوار و کفپوش ها به سنگ هایی با ویژگی های مد نظر خود نیاز داشتند. 

این موارد استفاده و همچنین کاربردهای مورد نیاز موجب ظهور سنگ های مصنوعی شدند.

 با این حال اما کاربرد سنگ های مصنوعی تنها منحصر به این چند بخش ذکر شده نشد و روز به روز به همگام تغییر سلیقه ها و نیاز جامعه در  کاربردهای جدیدتری پیش روی این دسته از محصولات قرار گرفت. 

در حالت کلی و به طور خلاصه مهمترین و اساسی ترین کاربردهای سنگ مصنوعی را می توان این گونه نام برد:
 نمای بیرونی ساختمان
 نمای داخلی ساختمان
محوطه های داخل حیاط خانه
 زیباسازی فضای شهری
 کف پوش و سنگ فرش
نمای داخل سرویس های بهداشتی و حمام
 نمای شومینه
 نمای ستون های ساختمان
نمای پنجره
 راه پله
 تزیین ویلا و باغ ها

قیمت سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی uv پرینت ایران

در حالت کلی و همان طور که اشاره شده بود سنگ های طبیعی دارای قیمت و بهای بیشتری نسبت به سنگ های مصنوعی هستند.

سنگ‌های طبیعی برای اینکه قابل استفاده شوند باید از مراحل و فرایند های متعددی از جمله: استخراج، برش، صیقل،‌ ساب و سورت و برخی اوقات چاپ UV بگذرند.

انجام و صورت دادن همین نوع از فرایند های  آماده سازی باعث می‌شود تا سنگ‌های طبیعی دارای قیمت و هزینه تولید بالاتری را نسبت به سنگ‌های مصنوعی داشته باشند. 

در حالت کلی سنگ‌های مصنوعی در حدود بین 20 تا 30 درصد از سنگ‌های طبیعی قیمت کمتری دارند دارند و همین موضوع باعث شده است تا افراد بسیاری وسوسه شوند تا از سنگ‌های مصنوعی به جای سنگ طبیعی استفاده کنند.

به صرفه بودن قیمت سنگ مصنوعی و کارایی مشابه و یا حتی بهتر سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی می تواند سبب گسترش بازار سنگ های مصنوعی شود.

برای اطلاع و یافتن بهترین قیمت سنگ مصنوعی می توانید با تیم UV پرینت ایران در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان در زمینه قیمت سنگ های مصنوعی بهره مند شوید.

همچنین می توانید از دیگر خدمات ما نظیر چاپ روی شیشه و چاپ روی سرامیک نیز بهره مند شوید.

دوام بالا
چاپ مستقیم UV
قابل چاپ در ابعاد لارج فرمت

برای مشاوره اولیه و تخصصی و بررسی هزینه و قیمت خدمات با ما در ارتباط باشین

8400015 0912

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *