چاپ عکس روی بوم نقاشی

چاپ عکس روی بوم نقاشی

بوم نقاشی یا کاغذ کنواس نوعی پارچه مخصوص برای نقاشی است اما به دلیل بافتی که دارد چاپ عکس روی بوم نقاشی نیز از کاربردهای دیگر آن است. پارچه کنواس

ادامه مطلب »